Notícies
Prova d'accés a les Ensenyances Professionals "Curs 2017-18"-Convocatòria de Setembre
dilluns, 15 de maig de 2017
Prova d'accés a les Ensenyances Professionals "Curs 2017-18"-Convocatòria de Setembre
El Centre Profesional de Música de la Unió Musical d'Alaquàs, convoca les Proves d'accés als Ensenyaments Professionals a la convocatoria de setembre el dimecres 6 de setembre a partir de les 10:00 hores.

Segons els termes establerts en el Decret 158/2007, l’Ordre 28/2011 de 10 de maig de 2011 de la Conselleria d’Educació, la resolució de 13 de maig de 2015, la resolució de 26 d’abril de 2016, de la DG de FP i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual sestableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i accés densenyaments elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017, i el projecte educatiu de la UMA, la Direccdel centre CONVOCA les proves d’accés als ensenyaments professionals de música amb el següents termes:

1.       Període d’inscripció: Des del 3 fins al 12 de juliol

2.    Entrega de documentació: fins al 14 de juliol

3.    Llistat definitiu alumnes inscrits: 17 de juliol

4.    Composició del tribunals: 18 de juliol.

5.    Realització de les proves convocatòria de juny:

Dimecres 6 de setembre  a partir de les 10:00 h:

         -Prova d’Interpretació de l’obra o fragment (Prova A)

         -Porva de Primera vista (Prova B)
        -Prova de Capacitat auditiva i coneixements teòric-pràctics de Llenguatge Musical  (Prova C)

6.  Publicació dels llistats provisionals amb el resultat de la prova: 6 de setembre

7.  Període de reclamacions: 7 de setembre.

8.  Publicació dels llistats definitius amb el resultat de la prova: 7 de setembre

9.  Període de Matriculació: A partir del 11 de setembre

(Les proves són eliminatòries. Els aspirants no portaran ningun tipus dacompanyament instrumental ni vocal)

Els  aspirants  amb  edats  menors  de  les  establertes  com  a  idònies  (menys  de  12  fins  al  31  de  Desembre) necessitaran l’autorització de la Conselleria d’Educació per a presentar-se a les proves, i concorreran a les proves, a tots els efectes, com els aspirants amb ledat idònia.

Documentació

-3 còpies de cada obra presentada.

-DNI o document acreditatiu de ledat.

-Títol de família nombrosa o monoparental si és el cas.

-Inscripció degudament emplenada.

-Justificant del pagament de la taxa.


EL DIRECTOR DEL CENTRE PROFESIONAL DE MÚSICA DE LA UNIÓ MUSICAL D’ALAQUÀS


                Enric Parreño Moratalla