Notícies
CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2017 - SOCIS UMA
divendres, 19 de maig de 2017
CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2017 - SOCIS UMA

Estimat soci/sòcia:

            Per la present li convoquem a l'assemblea general ordinària, a celebrar en els locals d'aquesta societat el divendres 19 de maig, a les 19 :30 h en primera convocatòria i a les 20:00 h en segona convocatòria, d'acord amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

1 r) Lectura i aprovació, si procedeix, de l'acta de l'assemblea general anterior.

2 on) Dació de comptes de l'exercici anterior i aprovació si procedeix. 

3 r) Pressupost de l'any en curs i aprovació si procedeix.

4 rt) Informació, precs i preguntes


David Gómez Zambrano

                            Secretario

Nota: Els comptes anuals estaran exposades dies abans, en el tauler de l'escola situat al primer pis.