Notícies
Resultat del I Concurs de Fotografía "La UMA és Música i Festa"
dilluns, 14 de novembre de 2016
Resultat del I Concurs de Fotografía "La UMA és Música i Festa"
Finalitzat el termini de presentació de fotografies el divendres 28 d'octubre i sent les 20:55 hores del dimecres 9 de novembre de 2016, el tribunal composat per Lute Fernández Lozano, president de la UMA, Ángela Montero Raya, directiva de la UMA, Jaime Marqués López i Oscar Pascual Fernández, secretari i vocal de l'Associació Fotogràfica d'Alaquàs, han resolt: DECLARAR DESERT EL I CONCURS DE FOTOGRAFÍA “LA UMA ÉS MÚSICA I FESTA”